Mnou používané metody

Automatická kresba

1) Channeling, Automatická kresba, Automatické písmo

U channelingu se jedná o schopnost napojit se na určité informační pole a odtamtud zprostředkovat přenos informací. Napojit se můžeme na různé zdroje. Já směřuji k Akáše (to je určité pole vědomí, zjednodušeně si ho lze představit jako knihu, do které jsou zaneseny všechny zkušenosti lidstva (i ty vaše).
Automatická kresba a písmo, případně mluvené slovo jsou možnosti přepravy těchto informací do našeho současného vědomí. Možná zklamu zvědavé, ale při terapii získáme pouze nezbytně potřebné údaje. Léčení není pro zvědavost. Někdy dokonce pracujeme „pouze“ přes symboly. Jsme tímto chráněni. Má to svůj smysl, že si nepamatujeme „co, kdy a kde“ proběhlo v minulosti, mimo náš současný život – pokud tedy připustíme teorii minulých životů.
Doporučuji krásnou knihu Channeling (Sanaya Roman, vydavatelství Šťastní lidé)

Kineziologie

2) One Brain – Kineziologie

pomocí svalového testu zjišťuje neharmonické reakce našeho těla, které nám způsobují psychické nebo zdravotní obtíže.
Pomáhá nalézt příčinu vzniku našich současných starostí a pomocí jednoduchých korekčních technik může příčiny odstranit a podpořit správné harmonické fungování naší řídící jednotky – mozku.
Metodou One Brain je možné pomoci při řešení jakéhokoliv psychického, či fyzického problému, který vznikl v důsledku silného emocionálního zážitku, zpravidla negativního.

Rodinne konstelace

3) Rodinné systemické konstelace

Jedná se o skupinovou terapii.
Klient si vybere zástupce z řad účastníků za jednotlivé členy rodinného, pracovního, finančního… uskupení, ve kterém žijete a na kterém Vás něco trápí. Zástupci, kteří v tu chvíli představují někoho z vašeho života, se napojí na informační pole tohoto člověka. Není k tomu potřeba žádných zvláštních schopností. Je to přirozený, automatický proces, který vás příjemně překvapí svou jednoduchostí a spontaneitou. Společně celek harmonizujeme, vyrovnáváme a napravujeme to, co bylo poškozené v minulosti… a nastavujeme nové „energetické předlohy“ pro uspokojivější další vývoj vašeho životního prožívání.

Asociacni terapie

4) Asociační terapie

V této krásné metodě Jarušky Hvězdové (www.hvezdickahvezdicka.cz) pracujeme přes principy rodinných konstelací a volných asociačních obrazů s cílem zharmonizovat váš energetický systém.
K zobrazení stavu nebo kondice klienta používáme rozličné předměty rozestavěné cíleně v prostoru. Takto se mohou dostat do vědomí souvislosti a informace doposud nevědomé.
Při léčení hodnotíme celkový obraz, ze kterého vycházíme a se kterým dál pracujeme v pochopení a vyléčení současné situace.

Esencialni oleje

5) Young Living

jsou terapeutické esenciální oleje, které mají schopnost harmonizovat, posilovat i léčit celý energetický systém člověka.

Více na www.esencialniolej.cz nebo www.youngliving.com.

Bachova květová terapie

6) Bachova květová terapie

Pomocí informací z esencí rostlin harmonizujeme, léčíme, podporujeme, objevujeme...
Tyto esence vnášejí do vašeho systému informace, které rozrezonovávají Vaši vlastní moudrost doposud dlící v nevědomé části vaší mysli, a tím vám umožňují léčit se a stávat se plněji tím, kým opravdu jste.


Popis esencí
Homeopatie

7) Homeopatie

Dle současné legislativy patří tato metoda pouze do rukou lékařů – homeopatů. Homeopatie je léčebná metoda používaná zejména v alternativní medicíně. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné).
Homeopatie je založena přibližně na deseti principech. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  • Léčba podobného podobným (similia similibus curentur).
  • Velmi malé dávky, případně až princip nekonečně malého dávkování resp. infinitezimálního ředění.
  • Metody a léčiva se volí podle příznaků bez zkoumání patologických procesů.
  • Účinky přípravků musí být testovány na zdravých lidech, protože na nemocných je nelze rozlišit od projevů nemoci.
  • Léčivo se podává v jednoduchých dávkách a ne složitých směsích. Obvykle se podává v jednorázových dávkách, opakovaně jen vrátí-li se příznaky onemocnění.
  • Potencializace, dynamizace — aktivita účinku se má zvyšovat protřepáváním, nejen rozpouštěním.

Stručný popis homeopatik