36. SVEŘEP VĚTEVNATÝ
(Wild Oat – Bromus ramosus)

 Potenciál

Jsem unaven svojí neustálou nerozhodností. Mám mnoho talentů schopností, ale nejsem si jist, kterým směrem se vydat, s kým se poradit a jak se správně k situaci postavit. Jsem sklíčený, nemám dostatek odvahy pro první krok. Má duše trpí, ale já ji nedokáži pomoci.

esence

Kritéria pro indikaci - nerozhodnost, nespokojenost, neschopnost využít svůj potenciál, nejistota, neschopnost nalézt svoje životní poslání, rozpoznat co je prioritní a co počká.

Přínos po terapii - schopnost rozpoznat podstatné a jít za tím, co mě naplňuje, hospodaření s vlastní energií, nalezení cíle, naplnění svého životního poslání, spokojenost.


Naplňuji svoje tužby.

Zpět na Bachovu terapii