1. ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
(Agrimony – Agrimonia eupatoria)

Otevřenost, vnitřní klid

Svět se zdá být pořádně problematickým a nepřátelským místem pro život. Stále se snažím vše obracet v žert, ukrývám se za úsměv, ale každodenní starosti mě pronásledují, jsem vyčerpaný, utrápený. Musím to zamaskovat! Nic jiného mi nezbývá.

esence

Kritéria pro indikaci – smíšek se smutkem na duši, potlačuje emoce, má strach z negativních emocí, závislosti, strach jít do konfliktu, bezradnost, strach jít do hloubky problému, úsměv jako maska, vnitřní neklid, strach ze ztráty jistot, zamlžování pravdy i před sebou, místo boje volí raději kapitulaci, strnulost, alkoholismus, obezita z přejídání, kousání nehtů, noční skřípání zubů.

Přínos po terapii - schopnost vidět svět objektivně, odložit masku před sebou i před druhými, uvědomovat si a vyjadřovat své pocity, hluboký vnitřní klid, schopnost řešit problémy, opravdová radost ze života, lehkost, schopnost rozlišit své pozitiva a negativa, ozvat se a nedat se.


Na svět se dívám objektivně a s nadhledem.

Zpět na Bachovu terapii