Poradna - Veronika Oríšková


Terapeutická činnost a metody

Transformace

Základním kamenem mé práce s klientem je Channeling. Díky této metodě zjišťujeme nefunkční oblasti v energetickém systému klienta. Pomocí Automatické kresby, Automatického písma nebo diktovaného slova získáváme návod na harmonizaci, zacelení a zprovoznění našich talentů a darů.
Cílem naší společné cesty je navrácení se k sobě, k původní čisté, krystalické podobě sebe sama. Teprve potom můžeme být svobodní, mocní a radostní v každodenním životě.

Pomocí metody One Brainkineziologie pracujeme s informacemi uloženými na buněčné paměti. Zároveň testujeme nefunkční vzorce myšlení a chování a přes svalový test hledáme nové, funkční. Díky propracovanému systému korekčních cvičení má One Brain velkou úspěšnost při zavádění nových funkčních modelů do našeho života.

Rodinné systemické konstelace
mají své důležité místo v procesu hledání sebe sama. Pracují s hledáním a uzdravováním našich kořenů a stejně tak jako Channeling a One Brain aktivují naší sílu, odvahu a radost směrem do budoucna. Pracuje se ve skupině.

Asociační terapie
je obdobou Rodinných systemických konstelací. Pracuje se individuálně. Obraz o energetickém systému klienta nám pomáhají vyjasnit zvolené předměty zastupující jak osoby, tak vnitřní i vnější vlivy působící na klienta. Metoda je velmi vhodná pro klienty, kteří nechtějí pracovat ve skupině. Nedílnou součástí této metody je opět Channeling a pokud je potřeba, tak i Automatická kresba nebo Automatické písmo.

V každé zmíněné metodě mají své místo Esence. Velmi často používám Terapeutické esenciální oleje Young Living, Bachovy květové esence a Araretamu. Velkým pomocníkem je Homeopatie. Volím z volně prodejných léků a to vždy po konzultaci s homeopatem.


Pro koho je moje terapie vhodná?

Terapie, kterou dělám, je vhodná prakticky pro každého, kdo je ochoten otevřít se novému pohledu na sebe a své prožívání. Pro toho, kdo má ochotu řešit, co ho pálí, zbavit se blokád a osvobodit se. Ponořit se do sebe a začít se sebou pracovat, aby mohl jít ve svém životě dál s menším (anebožádným) strachem či bolestí. Velice si vážím každého, kdo se k tomuto rozhodne, protože sama vím, jak je to někdy těžké. A když k tomu cítím možnost, mohu pracovat i s miminky, dětmi a také se zvířátky.

Co u mě najdete a jak (spolu)pracuji:

Po letech učení se otevírat jak vědomostem tak čisté intuici, jsem si vypracovala svůj vlastní styl. Dokážu se vyladit na vnitřní intuitivní vedení, které je i vaší součástí, a volím cestu, jak nejrychleji uvolnit to, co Vám brání v osvobození se, vyléčení, klidnějším „zabydlení se v sobě sama“.

Při terapii ve spolupráci s vámi tvoříme autentický a individuální postup. Nikdy dopředu nevím, „kudy půjdeme“. Záleží to na Vás, kam až se odvážíte, a také na přirozeném procesu vašeho léčení nebo osvobození se, kterého jsem já pouhým podporovatelem, nástrojem...

Přestože se spolu při léčení „pohybujeme“ spontánně a používané postupy volím v daném okamžiku sezení, zapojuji zároveň propracované metody objevené a zdokonalované předními odborníky v hloubkovém léčení. Nic není všelék, proto využívám vícero směrů. K nim patří hlavně: channeling, automatická kresba, asociační terapie, rodinné systemické konstelace, Bachova květová terapie, Araretama, Terapeutické esenciální oleje Young Living a další...

Co u mě můžete hledat, ale nenajdete.

Metody, které používám, neslouží k odborné diagnostice ani určování zdravotního stavu, nenahrazují odbornou lékařskou péči. Přestože používám i alternativní metody, nedočkáte se ani věštění, potvrzení či vyvrácení těhotenství, vypátrání záměrů druhé osoby vůči Vám nebo informace o vztahu jiného člověka k Vám, a neurčuji ani, zda Vaše plány vyjdou či ne…

Pracuji i na dálku:

Na terapii nemusíte vždy dorazit osobně. Někdy to nejde. Další možností je práce na dálku. Využívám tuto možnost převážně u klientů, se kterými jsme spolu už dříve pracovali, nebo pro druhou osobu - člena rodiny v nemocnici, v zahraničí apod. Zde je určitě nezbytný souhlas dané osoby.


Budu se těšit na setkání s Vámi.
Vaše Veronika
Kniha návštěv

Aktuality

CENY
29.10.2019
Od 1.1.2020 platí nový ceník služeb.

Sezení 1 - 1,5hod 1500Kč až 1800Kč
Sezení 1,5 - 2 hod 1800Kč až 2100Kč
ŠUMAVA 13.9. 20 hod - 15.9. 16 hod
09.08.2019
seminář je již obsazen.
ŠUMAVA 13.9. 20 hod - 15.9. 16 hod
22.07.2019
Srdečně Vás zvu na ozdravný výlet po krásné Šumavě. Cílem bude zahájit proces ozdravění fyzického těla přírodními silami a pomocí dávné moudrosti Druidů...
Budeme chodit po lese, ladit se, poslouchat, odkládat nepotřebné zátěže, tančit, rozpoznávat...
Bližší informace zašlu na vyžádání okolo poloviny srpna.
Krásné letní dny.
Veronika

Aktuality_konec Všechny novinky
Květ v rukách